Faculty

Department of Pure & Applied Mathematics Mathematics and Applied Mathematics
  Professor
Cheng Jinfa Cheng lixin Ding Changming Jin Xian'an
Lin Yanan Liu Shibo Qian Jianguo Qiu Chunhui Tan Shaobin
Tan Zhong Wang Yanjin Wu Huoxiong Xia Chao Yan Rongmu
Zeng Jiwen Zhang Jianwen Zhang Lianzhu Zhang Zhongxin Zhao Junning
Zhong Chunping
  Associate professor
Bai Chaofang Chen Dongyang Chen Jianmin Chen Lvping Cheng Qinjin
Dai Yuejin Du Ni Du Shuangping Li An Li Jintang
Li Yuran Liu Longcheng Liu Wenfei Luo Zhen Shi Ronggang
Song Chong Song Yuping Wang qing Xu Xinying Yan Weiping
Yang Dongyong Zhang Wen
  Assistant professor
Cai Guocai Chen Fulin Huang Hongwei Li Wei Liu Weiping
Lv Ying Luo Yuanxun Yang Weiling Yu Nina Zhu Huilin
Department of Information & Computational Mathematics Information &Computing Science
  Professor
Bai Zhengjian Lin Qun Lu Linzhang Qiu Jianxian
Xu Chuanju Zeng Xiaoming Zhuang Pinghui
  Associate professor
Cao Juan Chen Guizhi Chen Hongtao Chen Huangxin Du Kui
Huang Xueying Lin Lu Lin Yumin Liu Qinxia Rong Zhijian
Wu Chongmin Xiong Tao
  Assistant professor
Huang Chan Wang Jianyong
Department of Probability & Mathematical Statistics Statistics
  Professor
Liu Jichun Wang Haibin
  Associate professor
Huang Rongtan Li Shiyin Lin Jianxi Lin Tao Wang Wenyuan
  Assistant professor
Chen Xinxiang Fang Ming Hu Jie Liang Wei Lin Jianhua
Xue Xuemei Zhou Da
XML 地图 | Sitemap 地图